Miles Research doet samen met PGGM&CO regelmatig onderzoek onder medewerkers in de zorg. Deze keer keken we vooral naar de werkdruk en de effecten van Corona. We vergeleken daarbij 2.000 zorg- en welzijnsmedewerkers met bijna 1.000 mensen die juist werken in andere sectoren. De uitkomsten waren op een aantal terreinen zorgelijk.

Belangrijkste uitkomst was de huidige en verwachte werkdruk. Van de zorg- en welzijnsmedewerkers ervaart bijna 50% een zeer hoge werkdruk. Buiten de zorg is dit nog geen 30%. Gevraagd naar de verwachte werkdruk neemt dit nog veel verder toe. Terugkijkend op een lange periode van hoge werkdruk, met een outlook naar een nog hogere werkdruk is het duidelijk dat de sector onder druk staat. Dit zie je in het bijzonder bij jongere medewerkers, die ook duidelijk minder werkplezier ervaren en verwachten dat dit nog verder zal afnemen de komende tijd. Omdat we uit correlatie analyses ook een zeer direct verband zagen tussen werkdruk en werkplezier, zal het plezier bij deze groep mogelijk verder onder druk komen te staan. Juist bij deze groep is het uitstroom risico uiteraard het hoogst, wat een verdere impact kan hebben op de werkdruk van de anderen.

De oplossing lijkt voor een deel te liggen in de maatregelen om het werk gezonder te maken. Zorg- en welzijnsmedewerkers hebben vooral behoefte aan waardering, inspraak en regelvrijheid. Analyses laten zien dat het vergroten van regelvrijheid en inspraak verreweg de grootste positieve impact hebben op werkdruk. Tekorten in de zorg maken dit uiteraard lastig, maar er lijkt een zekere roep om als professional een serieuze gesprekpartner te zijn van het management en om meer professionele ruimte te krijgen het werk zelf te organiseren en in te delen.

Daarnaast is het van belang dat medewerkers op tijd pauze kunnen nemen. Ongeveer 2 op de 5 zorg- en welzijnsmedewerkers geven aan onvoldoende rust te nemen. In de vorige kwartaalmeting gaf 50% aan dat de werkgever niet de mogelijkheid biedt om pauze te nemen. In combinatie met de passie voor het werk, moeilijk nee kunnen zeggen als de werkdruk hoog is, is het risico groot dat medewerkers opgebrand raken.

Wil je meer weten? Bekijk het volledige rapport op de site van PGGM&CO.

Bekijk het volledige rapport
Bekijk de infographic