Waarom lezen als je luisteren kan, waarom typen als je spreken kan?

Wat is Voice & Video Converter?

Online onderzoek verloopt al vrij lang op dezelfde manier: een respondent leest de vragen en klikt de antwoorden aan die met zijn voorkeur overeenkomen. Buiten de onderzoekswereld zie je heel andere ontwikkelingen. Handleidingen worden vervangen door instructievideo’s en zelfs WhatsApp berichten intoetsen vinden veel jongere te veel moeite, ze spreken gewoon een voicebericht in.

De Voice & Video converter springt op deze ontwikkeling in. Per vraag kunnen respondenten kiezen of ze hem voorgelezen willen hebben. Ook kunnen ze antwoorden inspreken in plaats van aanklikken of intoetsen. Hierbij kan ook een video opgenomen worden van de respondent terwijl deze zijn antwoord geeft.

De Voice & Video Converter transformeert online onderzoek

De Voice & Video Converter biedt veel aanvullende mogelijkheden. Het sluit aan bij de behoeften van deze tijd, met name die van jongeren. Ook sluit het optimaal aan bij het device van dit moment, de mobiele telefoon. Hierop is het invullen van een vragenlijst via voice zeer natuurlijk. Moeilijker doelgroepen, zoals jongeren, maar ook slechtzienden of laag geletterden worden veel beter in staat gesteld hun mening te geven. Tot slot wordt er ook veel dieper ingegaan op het emotionele aspect van de gegeven antwoorden. Door stem- en beeldanalyse kunnen patronen en emoties met veel meer diepgang in kaart worden gebracht. Zo kan worden bepaald of wat men zegt ook echt is wat men bedoelt. De Voice & Video Converter kan als onderdeel toegevoegd worden aan een kwantitatieve vragenlijst om zo meer kleur te geven aan met name de open antwoorden.

Benieuwd?

Neem contact met ons op voor een demo of voorbeeld van wat er mogelijk is met deze techniek. Of bekijk een onderzoek dat we in samenwerking met Interpolis hebben uitgevoerd.

Neem contact met ons op
Bekijk een voorbeeld