Weinig sectoren zijn zo in beweging als de marktonderzoekssector. Maatschappelijke trends en technologische ontwikkelingen zorgen voor een continue stroom van verandering. Dit maakt onze sector uiteraard interessant. Tegelijkertijd kunnen al die veranderingen ook onzekerheid geven, bijvoorbeeld over de toekomst van de eigen organisatie en zelfs voor iemand als individu.

Miles Research wil door middel van dit rapport – dat we enigszins ambitieus de Nationale OnderzoeksMonitor hebben genoemd – een beeld geven van waar we als marktonderzoekssector staan. Wat zijn de ontwikkelingen, waar moeten we náár uitkijken en waar moeten we vóór uitkijken. Belangrijk daarbij – ook binnen dit rapport – zijn de overeenkomsten en verschillen in visie tussen bureaus en opdrachtgevers. Uiteindelijk zitten we in hetzelfde schuitje, maar de belangen en focus kunnen soms nét anders liggen.

Vanzelfsprekend willen we alle deelnemers aan het onderzoek danken voor hun deelname. Jullie ideeën en inzichten zetten we graag in om ons als sector een stukje verder te helpen.

Veel leesplezier!

Download gratis het rapport

Mocht je meer willen weten van het onderzoek, of willen sparren over de toekomst van de sector, neem dan contact op met eric@miles-research.com.