Wie is Miles Research

Miles Research is een Nederlands marktonderzoeksbureau gevestigd in de Hoge Ham 89, 5104 JC in Dongen. Miles is lid van het Data & Insights Network, een branchevereniging die de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van marktonderzoek behartigt.

Miles Research B.V. heeft onder meer grote financiële organisaties, zorginstellingen, industriële bedrijven, onderwijsinstellingen en arbodiensten als klant. Wij verwerken persoonsgegevens van deze klanten en persoonsgegevens van deelnemers aan markt-, cliënt- en medewerkersonderzoek (vaak klanten of leden van onze klant, maar ook medewerkers van de klant). Niet alleen vanwege de privacywet (AVG) spant Miles zich al jaren in om deze gegevens goed te beschermen. Al vanaf haar oprichting in 2007 hecht Miles Research B.V. belang aan haar verantwoordelijkheid om deze persoonsgegevens met zorgvuldigheid te behandelen en bedrijfs- en persoonlijke informatie optimaal te beveiligen. Download onze privacy kennisgeving via onderstaande knop of lees hieronder de samenvatting.

Bij het verwerken van persoonsgegevens hebben we te maken met verschillende partijen: de betrokkenen zelf (onderzoeksdeelnemers, sollicitanten), onze klanten, prospects en de leveranciers aan wie we onderdelen van onze dienstverlening uitbesteden (zoals netwerkbeheer en gebruik van survey software). In het privacy statement wordt voor de leesbaarheid voor deze groepen afzonderlijk beschreven hoe wij hiermee omgaan.

Miles Research is een marktonderzoeksbureau dat innovatief en digitaal onderzoek doet. Het belang van privacy is daarin essentieel.

Wat doet Miles Research om gegevens te beschermen?

Welke activiteiten ondernemen wij onder meer om de gegevens van al deze betrokkenen optimaal te beschermen?

  • Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en bewaren uw persoonsgegevens in ons projectadministratiesysteem met datacenters binnen de EU;

  • Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op beveiligde servers. Wij beperken de toegang tot de informatie tot onze eigen werknemers, contractanten, site service providers en de personen die bevoegd zijn voor de juiste behandeling van dergelijke informatie;

  • De verwerkersovereenkomsten die wij met onze opdrachtgevers afsluiten zijn conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

  • Voor alle onderzoeksprojecten worden persoonlijke gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk. Hierover worden afspraken gemaakt met onze opdrachtgevers;

  • Miles Research laat zich minimaal één keer per jaar testen in een zogenaamde penetratie-hackertest door Deloitte;

  • Miles Research werkt voornamelijk met leveranciers, als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens, die ISO 27001 gecertificeerd zijn. Zowel onze leveranciers als wijzelf worden onderworpen aan strenge audits om de infrastructuren te toetsen.

bureau-voor-marktonderzoek

Privacyrechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Iedereen heeft het recht op informatie, inzage, rectificatie, verwijdering en dataportabiliteit. U kunt hierover meer lezen in ons privacy statement. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen met onze privacy officer (zie contactgegevens onderaan deze pagina).

Voor klanten, websitebezoekers, ontvangers van nieuwsbrieven en leveranciers is Miles Research Verwerkingsverantwoordelijke. Verzoeken kunnen worden gemaild naar onderstaand e-mailadres. Voor deelnemers aan onderzoek geldt dat Miles Research geen eigenaar is van de (persoons)gegevens. Miles Research (Verwerker) verwerkt persoonsgegevens altijd in opdracht van haar opdrachtgever (Verwerkersverantwoordelijke). Verzoeken tot inzage, rectificatie, verwijdering en dataportibiliteit kan Miles Research om die reden zelf niet in behandeling nemen. Hiervoor zal de instructie van de opdrachtgever gevolgd worden.

Miles Research is een marktonderzoeksbureau dat innovatief en digitaal onderzoek doet. Het belang van privacy is daarin essentieel.

Miles Research werkt conform de richtlijnen van ESOMAR en de Nederlandse brancheorganisatie Data & Insights Network en voert marktonderzoek uit conform de richtlijnen zoals opgesteld door deze organisaties.

Meer informatie is te vinden op:

Het kan zijn dat wij wijzigingen doorvoeren aan dit document. Bijvoorbeeld wanneer de privacywetgeving verandert. Wij raden u dan ook aan om dit privacy statement regelmatig te raadplegen.

Wanneer u vragen heeft over uw privacy kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@miles-research.com. Onze Privacy Officer neemt dan contact met u op.