Hoe blijven medewerkers duurzaam inzetbaar?

Wat is PIO?

Met het Periodiek Inzetbaarheid Onderzoek (PIO) verkrijgen organisaties inzicht in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Met het PIO worden vier thema’s in kaart gebracht: de competentie, betrokkenheid, tevredenheid en vitaliteit van de medewerkers. Elk thema heeft onderliggende dimensies en aspecten. Het onderzoek biedt daarmee concrete bouwstenen om de dialoog tussen de leidinggevende en de medewerker te stimuleren.

Waarom PIO?

Door de hogere levensverwachting is ook de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd. Tegelijkertijd neemt het aantal jongeren af. Dat maakt dat we zuinig moeten zijn op onze medewerkers. Technologische ontwikkelingen zorgen er daarnaast voor dat er continu nieuwe eisen aan ons werk worden gesteld en functies sneller veranderen. Er ligt een uitdaging voor organisaties om ervoor te zorgen dat medewerkers ook op de lange termijn inzetbaar zijn en productief blijven. Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid is een verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer.

Door middel van het Periodiek Inzetbaarheid Onderzoek wordt de dialoog tussen de leidinggevende en de medewerker vormgegeven. Kenmerkend hieraan is dat er een goede balans wordt gebracht tussen de verschillende belangen van werkgever en werknemer. Met dat inzicht kan uw organisatie beter anticiperen op de toekomst en beleid hierop afstemmen.

Wat zeggen anderen?

Gary Damen, Voorzitter van RADI® Federatie Nederland: “Het Periodiek Inzetbaarheid Onderzoek (PIO) van Miles Research is een goed doordacht instrument dat echt de kern raakt van de inzetbaarheidsproblematiek die wij ook als RADI Federatie centraal stellen. De output ziet er prachtig uit en geeft een mooi vertrekpunt om de dialoog in een organisatie op gang te krijgen. Het geeft niet alleen een beeld over de Duurzame Inzetbaarheid van werkenden maar de output is ook goed te matchen met de doelstellingen van de organisatie, de veranderingen waarmee de organisatie te maken krijgt en de bedrijfseconomische toekomstbestendigheid. Wij bevelen het PIO van harte aan!”

onderzoek-tevredenheid-personeel
bureau-voor-marktonderzoek

Hoe gaan we te werk?

Aan de hand van een online vragenlijst onder de medewerkers wordt inzicht verkregen in de competentie, betrokkenheid, tevredenheid en vitaliteit van de medewerkers. De resultaten worden aan de medewerker teruggekoppeld in een individueel rapport. Het management krijgt toegang tot een online dashboard. Bekijk onderstaande demo voor een voorbeeld van deze online dashboards.