Miles Research bracht samen met partner Trendpanel in kaart hoe men in Nederland aankijkt tegen de situatie in de Oekraïne. Opvallende uitkomst daarbij is dat de ergste schrik er al vanaf lijkt te zijn.

We vroegen mensen 3 dagen voor de inval hoe ze de tegen de situatie aankeken. Dit deden we opnieuw een week na de inval en 2 weken later nogmaals. We namen daarbij ook mee welke impact ze voor henzelf en Nederland zien.

Zorgen vooraf en na de inval
Drie dagen voor de inval dacht 40% dat de inval echt plaats zou gaan vinden. De rest dacht van niet (26%) of wist het niet. In totaal maakte 19% zich veel zorgen over de mogelijk inval. Helaas bleek dit in dit geval terecht.

Toen de inval eenmaal realiteit bleek te zijn, namen de zorgen logischerwijs toe. Een week na de inval maakt men zich vooral veel zorgen over de Oekraïense bevolking (65%). Opvallend genoeg neemt dit 2 weken later alweer af tot 57%. In het licht van juist toenemende berichten over oorlogsslachtoffers in bijvoorbeeld Marioepol is dat anders dan wellicht verwacht.

De Media
Mogelijk hebben deze afnemende zorgen vooral te maken met afnemende aandacht. Waar 50% een week na de inval aangaf de situatie op de voet te volgen, is dit 2 weken later gedaald naar 39%. Op dit moment wordt daarbij vooral de TV ingezet. Hiervan maakt 79% gebruik om het nieuws te volgen. Social media wordt ook intensief ingezet, 44% gebruikt dit voor nieuws over de oorlog. De krant staat met 31% helemaal onderaan. Dit terwijl de krant juist als meest betrouwbare medium wordt gezien. Social media wordt met afstand het minst vertrouwd als bron.

Wat moet het Westen dan doen?

Ook op dit punt zien we interessante ontwikkelingen. Qua sancties zitten we wat betreft het Nederlandse publiek aan de lichte kant. Slechts 9% vindt deze te streng. Verschillende redenen worden hier genoemd; bijvoorbeeld dat de oorlog de schuld is van het Westen, dat het Nederland te veel raakt of dat de gewone Rus te veel het slachtoffer wordt.

Aan de andere kant vindt juist 37% de sancties te licht. Deze zouden zwaarder mogen worden. Men heeft het over afsluiten van Swift, volledig van het gas af of militair ingrijpen. Volgens 50% mag er een no-fly-zone worden ingesteld.

Toch neemt ook hier het draagvlak of gevoel van urgentie binnen twee weken af. Vlak na de inval vond 57% dat er (nog) krachtiger moest worden opgetreden tegen Rusland en vond 59% dat het defensiebudget naar de NAVO-norm van 2% moet. Twee weken later was dit 43% respectievelijk 46%. Stevige en significante dalingen.

Impact op Nederland
Wel stabiel is de verwachte impact op de Nederlandse economie. Een ruimte 50% verwacht dat we het langdurig zwaar krijgen. Als we dan moeten gaan bezuinigen zal de horeca het zwaarst getroffen worden. Maar liefst 82% geeft aan daarop te gaan bezuinigen. Dat zou een zure opvolging zijn van de recente lock down periode.

Meer dan een derde van de Nederlanders is van plan hulp te bieden aan Oekraïne of heeft dit al gedaan. Het gaat dan vooral on het doneren van geld. Maar men maakt ook plannen om kleding of voedsel te gaan doneren (60% van de mensen die hulpplannen hebben) of zelf een vluchteling in huis te nemen (19% van de mensen met hulpplannen).

Tot slot valt op dit gebied ook op dat er sprake is van een andere vorm van gastvrijheid in vergelijking met eerdere vluchtelingen crises. Ongeveer 70% is het ermee eens als Oekraïense vluchtelingen in de gemeente of zelfs in de eigen wijk worden opgevangen. Het wordt de komende tijd interessant dit te blijven volgen. Blijven dergelijke gastvrije gevoelens ook langdurig overeind, of neemt dit draagvlak over tijd af, zoals we ook al na 2 weken de interesse en gevoelens van urgentie af zien nemen?

Voor meer informatie, bekijk het volledige rapport:

Bekijk het volledige rapport