Nu de samenleving en daarmee ook de attractieparken weer open gaan, was de Efteling benieuwd hoe bezoekers tijdens een dagje uit rekening houden met de geldende coronamaatregelen. Maar hoe meet je dit nu op een prettige en makkelijke manier voor de bezoekers? Mensen zijn immers  een dagje uit en je wil hen daarin het liefst niet storen. De oplossing werd gevonden in een nieuwe manier van onderzoek, een onderzoek in zijn geheel via Whatsapp. Whatsapp is een snel en gemakkelijk middel waar bijna iedereen dagelijks gebruik van maakt. Het zou dan als leuk en gemakkelijk worden ervaren, omdat ze op zo’n dagje uit toch ook af en toe hun Whatsapp bekijken. Samen met Miles Research is de Efteling deze uitdaging vol vertrouwen aangegaan.

 

Hoe hebben we het onderzoek uitgevoerd?
Bij binnenkomst kregen mensen een flyer met daarin een korte uitleg en een QR code. Deze QR code opende een Whatsapp script waarin werd gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek en of men hun mobiele nummer wilden delen. Ruim 450 bezoekers gaven aan dit leuk te vinden (en met hun deelname kans te maken op entreetickets voor de Efteling). Deze bezoekers werden op de dag 4 keer benaderd via Whatsapp met enkele vragen over de omgang met de coronamaatregelen. De resultaten van het onderzoek zullen de komende weken meer inzicht geven over de effectiviteit van de maatregelen. Deze uitkomsten hopen we later te kunnen delen. Een duidelijk doel dat al wel behaald is met dit onderzoek, is de toetsing van het plezier en deelnamebereidheid. De groep die de hele dag bleef deelnemen was erg hoog en het uitvalpercentage per vragenlijst was verwaarloosbaar laag. Zelfs belangrijker: 92% van de respondenten heeft deelname aan dit onderzoek als ‘leuk’ of ‘erg leuk’ bestempeld. Wij hebben in onze dagen als onderzoeker onderzoek langs zien komen waar deze percentages er beduidend anders uitzagen!