Miles Research heeft de afgelopen weken de Nationale OnderzoeksMonitor (NOM) opgezet. Met dit onderzoek wil Miles Research in kaart brengen wat er speelt in de Nederlandse wereld van het marktonderzoek. Aan het onderzoek deden ruim 140 mensen mee, netjes verdeeld over mensen die bij bureaus werken, en opdrachtgevers. In dit artikel willen we enkele opvallende uitkomsten met jullie delen. Op dit moment zetten we alle resultaten op een rijtje. Het complete rapport zal na de zomervakantie worden gedeeld.

Laten we beginnen met het goede nieuws. Slechts 4% maakt zicht zorgen over zijn baan en denkt dat hij of zij iets anders moet zoeken. Wel denkt bijna de helft dat zijn of haar baan er over 5 jaar volkomen anders uit zal zien. Voldoende ruimte voor ontwikkeling voor mensen dus, maar wellicht ook behoefte aan trainingen rondom persoonlijke- of professionele ontwikkeling.

Als we kijken naar type onderzoek, zien we de grootste verwachte groei bij UX onderzoek, concepttesting en medewerkeronderzoek. UX onderzoek springt hier met 66% groeiverwachting echt bovenuit. De meeste krimp wordt gezien bij brandtracking en segmentatieonderzoek.

Erg interessant is ook het onderwerp vaardigheden van medewerkers. We hebben gevraagd welke competenties aan belang toenemen de komende jaren. Erg opvallend is hier dat ‘creativiteit’ met 62% het aspect is dat het meest aan belang toeneemt. Daarentegen is het aspect ‘technische marktonderzoeksvaardigheden’ het minst in trek. Ruim driekwart ziet dit nauwelijks in belang toenemen. Het is dan even de vraag of we hier ook als medewerkers binnen de sector elkaar napraten, of dat het ‘vak marktonderzoeker’ echt in belang afneemt.

Tot slot voor dit artikel nog een van de opvallende verschillen tussen bureaus en opdrachtgevers. We hebben ook gevraagd waarop bureaus zich willen onderscheiden en aan opdrachtgevers waarop ze hun keuze voor een bureau baseren. De belangen zijn hier niet altijd hetzelfde uiteraard. Dit zie je mooi bij het aspect ‘prijs’. Van de 10 mogelijkheden om zich te onderscheiden, komt dit aspect helemaal onderaan bij de bureaus. Slechts 2% van de bureaus noemt dit als onderscheidend aspect. Echter, bij opdrachtgevers is het aspect prijs met 17% het op één na meest genoemde aspect. Uiteraard speelt hier een element mee van ‘wishfull thinking’ bij bureaus, maar het laat ook zien dat verwachtingen soms anders kunnen zijn.

Mocht je meer willen weten van het onderzoek, of willen sparren over de toekomst van de sector, neem dan contact op met eric@miles-research.com.